czwartek, 26 września 2013

Przerwa między jedną myślą a drugą wybucha do nieograniczonej przestrzeni